Beminde gelovigen,
Vandaag is het feest van de heilige Judas.
Ook hij was een volgeling van de Heer.
Hij offerde zich op
opdat het Plan kon worden uitgevoerd
zoals het was vastgelegd door de profeten.

Want dat is wat Sint Judas ons leert.
Wij moeten ons voegen in de rijen en kolommen,
vol vreugde over de orde van het Plan.

Lang werd de heilige Judas miskend en beschimpt,
geketend getekend in de diepste krochten van de hel,
en wij allen wentelden in wanorde.

Pas nu hebben wij het licht gezien,
in de tabellen van het plan.
Die tafelen ons tonen,
dat wij niemand zijn dan wie gepland is.
Nu pas zien wij in hoeveel wij Judas verschuldigd zijn.
Dertig zilverlingen is niet voldoende
voor een Plan, wat het plan ook is.
Het Ware Plan kost meer,
het kost ons hebben, en ons houden.
Voor minder doen we het niet,
om de Orde te doen excelleren.

Judas heeft zijn hebben en zijn houden gegeven,
om ons de vreugde van rijen en kolommen te leren kennen.

Amen